AndeleMandele on kuulutuste avaldamise platvorm. Portaal ei ole ostu- ja müügitehingutega kaasnevate rahaliste operatsioonide vahendaja.

Reaalne ostu- ja müügitehing toimub otse müüja ja ostja vahel, kes lepivad omavahel kokku kõige mugavama kauba kättetoimetamise ja selle eest tasumise viisi.

 1. Üldtingimused
  1. Nende tingimustega määratakse kindlaks portaali AndeleMandele (edaspidi: portaal) kasutamise kord ja tingimused, mis on siduvad kõigile AndeleMandele kasutajatele.
  2. AndeleMandele on kuulutusteportaal, kus registreeritud kasutajad saavad luua kuulutuste avaldamiseks oma profiili. Portaali hoiab töös ja administreerib SIA MUDIA (edaspidi: AndeleMandele).
  3. AndeleMandele kasutaja on füüsiline isik, kes on registreerunud portaalis AndeleMandele.
  4. Portaalis on keelatud ärilise iseloomuga tegevus.
  5. Portaali kasutamist loetakse iga kasutaja täielikuks nõustumiseks nende tingimustega, sealhulgas kõigi neis tehtud muudatustega. AndeleMandele omab õigust tingimusi mis tahes hetkel muuta ja täiendada. Sellised muudatused jõustuvad pärast nende portaalis avaldamist.
  6. Portaali kasutaja nõustub teabe saamisega AndeleMandele-lt mitmesuguste portaaliga seotud uudiste kohta.
  7. Portaal jätab endale õiguse kasutada portaalis avaldatud pilte ja muud teavet portaali reklaamimiseks ja tuntuse suurendamiseks.
  8. Sisu paremaks muutmiseks, kasutusmugavuse suurendamiseks ja portaali kohandamiseks kasutajate vajadustest lähtuvalt kasutatakse portaalis küpsiseid (inglise keeles cookies). Portaali kasutades nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega.
  9. Portaali administraator ei võta ega saa endale võtta vastutust kolmandate isikute tegevuse eest. Portaal ei võta endale mingit vastutust kasutajate kohustuste eest kolmandate isikute ees, samuti kasutajate avaldatud teabe ega kuulutustes sisalduvate kaupade eest.
  10. Portaalis on keelatud avaldada ja kasutajatele saata mis tahes reklaami, välja- ja üleskutseid, mis riivavad isiku au või lugupidamist, kutsuvad üles vägivallale, rassivihale või mis tahes ebaseaduslikele tegevustele. Rikkumise avastamisel profiil blokeeritakse.
  11. Kui portaali kasutajalt võetakse juurdepääs portaalile ära või seda piiratakse või kui selle kasutaja profiil või profiilil sisalduv teave kustutatakse, siis jätab portaali administraator endale õiguse mitte hüvitada sellele kasutajale kahjusid ega tagastada makseid, mis on sooritatud seoses portaalis kasutatavate tasuliste teenustega. Kui portaali administraator otsustab ainuisikuliselt kasutaja sissemakstud raha tagastada, siis kantakse tagasi kasutaja virtuaalses rahakotis olev summa, millest on lahutatud administraatori antud raha (kingituste) summa, kui seda on olnud.
  12. Portaal tagab oma teenuste 99,5% kättesaadavuse (SLA).
  13. AndeleMandele on kuulutuste avaldamise platvorm. Portaal ei ole ostu- ja müügitehingutega kaasnevate rahaliste operatsioonide vahendaja. Reaalne ostu- ja müügitehing toimub otse müüja ja ostja vahel, kes lepivad omavahel kokku kõige mugavama kauba kättetoimetamise ja selle eest tasumise viisi.
 2. Registreerumine
  1. Portaalis registreerumine toimub ühismeediaportaalide Draugiem.lv, Facebook.com, Google ID ja/või Apple ID profiilide „passide“ või e-posti aadressi abil. Kasutaja kinnitab registreerudes, et kasutab selleks oma isiklikku ühismeedia profiili ja/või e-posti aadressi.
  2. Ühe ühismeedia kontoga saab portaalis luua ainult ühe kasutajaprofiili. Kui kasutaja sulgeb oma AndeleMandele profiili, jääb ta andmebaasis registreerituks ja profiili on võimalik uuendada. Varem juba kasutatud ühismeedia konto abil ei ole võimalik portaalis teist profiili luua.
  3. Ühe kasutaja profiiliga saab sisselogimisvahendina siduda mitu ühismeedia kontot. Nende sidumisel tuleb sisestada e-posti aadress, mis on profiilil määratud ühenduse võtmiseks.
  4. Kasutaja kinnitab registreerudes, et vastaval kasutajaprofiilil olevad andmed on tõesed.
  5. Kasutaja kohustub registreerudes tagama, et kasutaja profiilil olev avalik teave ei ole ebaviisakas ega naeruvääristav ega sisalda teiste füüsiliste isikute andmeid ega kooskõlastamata reklaami.
  6. Registreerudes teadvustab kasutaja endale, et kõik registreeritud portaali kasutajad on kohustatud mitte avaldama teistele isikutele oma portaali kasutajaandmeid. Kui profiilil tehakse toiminguid registreeritud kasutaja profiiliga, kasutades õigeid sisselogimisandmeid, siis loetakse, et sellel profiilil tehtud toimingud on sooritanud registreeritud kasutaja ise.
  7. Kõiki portaali registreeritud kasutajate isikuandmeid kaitstakse vastavalt Läti Vabariigi õigusaktidele. Nende andmete töötlemine toimub vastavalt Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud üldistele isikuandmete töötlemise põhimõtetele.
  8. Portaal saab ja salvestab teavet kasutaja veebibrauserilt (sealhulgas IP-aadressi ja küpsiseid) ja teavet seadmete kohta (näiteks seadme mudel, operatsioonisüsteem jmt).
  9. Portaalis registreerudes ja/või seda kasutades kinnitab kasutaja, et on teadlik ja nõustub, et AndeleMandele omab õigust edastada vastava kasutaja andmed õiguskaitseasutustele, kui portaal saab Läti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras vastava päringu.
  10. Kasutaja nõustub registreerudes, et portaali administraatoril on õigus vastavalt oma äranägemisele, sealhulgas ka ilma eelneva hoiatuseta, peatada portaali AndeleMandele registreeritud kasutaja profiil ja/või kustutada selles sisalduvat teavet, kui see ei vasta kasutamistingimustele, võtmata seejuures selle eest endale mingit vastutust.
  11. Kasutaja nõustub registreerudes, et portaali administraatoril on õigus vastavalt oma äranägemisele, sealhulgas ka ilma eelneva hoiatuseta, piirata portaali AndeleMandele registreeritud kasutaja profiili funktsioone, kui profiilil tehtud toimingud ei vasta kasutamistingimustele, võtmata seejuures selle eest endale mingit vastutust.
  12. Kasutaja nõustub registreerudes, et portaali administraatoril on õigus vastavalt oma äranägemisele, sealhulgas ka ilma eelneva hoiatuseta, hoiatada avalikult portaalis registreeritud kasutajate profiilide eest pettuse tundemärkide avastamisel.
  13. Kasutaja nõustub registreerudes, et portaali administraatoril on õigus vastavalt oma äranägemisele, sealhulgas ka ilma eelneva hoiatuseta, hoiatada avalikult portaalis registreeritud kasutajate profiilide eest, kui esineb kahtlus, et profiili omanik on otseselt seotud teise profiiliga, millega on toime pandud pettus.
  14. Kasutaja nõustub registreerudes, et portaali administraatoril on õigus avaldada profiilil tuvastatud isiku ees- ja perekonnanimi, kui heauskselt leitakse, et see on vajalik võimalike rikkumiste, näiteks pettuse vältimiseks või selle uurimisele kaasaaitamiseks. Profiili kasutajal keelatakse isikuandmete parandamine.
  15. Kui kasutaja profiilil tuvastatakse pettuse tundemärgid ja selle kohta tehakse avalik hoiatus, ei hüvitata sellele portaali kasutajale mingeid kahjusid ega tagastata makseid, mis on sooritatud seoses portaalis kasutatavate tasuliste teenustega.
 3. Kuulutuste avaldamine
  1. Kuulutuse avaldamine portaalis on tasuline teenus.
  2. Avaldatud kuulutus on aktiivne 45 päeva. Seejärel läheb see kuulutuste ajalukku, kust selle saab taastada vastava kategooria kuulutuse tasu eest.
  3. Kuulutuse hind sõltub kategooriast, millesse see lisatakse. Kuulutuse hind kuvatakse siis, kui on sisestatud kõik põhilised andmed ja valitud kategooria, millesse see lisatakse.
  4. Kuulutuse avaldamise eest saab tasuda järgmiselt:
   1. virtuaalse rahakoti abil, millesse tuleb eelnevalt Swedbanki pangalingi kaudu või maksekaardiga raha lisada;
   2. SMSi abil. SMSiga tasumine on kallim, sest summale lisandub mobiilsideoperaatori teenustasu.
  5. Portaalis avaldatud teenuste hinnad sisaldavad käibemaksu.
  6. Kuulutusi võivad avaldada eraisikud tingimusel, et kuulutused ei ole seotud äritegevusega (kaupade levitamise, teenuste osutamise, vahendamise ja muu sarnase majandustegevusega). Äritegevuseks loetakse:
   1. süstemaatilist uute kaupade müümist;
   2. süstemaatilist sarnaste tööstuslikult valmistatud kaupade müümist;
   3. kui kuulutuses avaldatud kaup on saadaval tellimusena, mitmes suuruses, värvitoonis, variandis, eksemplaris jne;
   4. kui kuulutuses avaldatud kaup müüakse mitmele ostjale.
  7. Kuulutuse sisu ei ole avaldamisperioodi jooksul lubatud muuta.
  8. Oma kauba esiletõstmiseks võivad kasutajad portaalis kasutada tasulist teenust – kauba ülespoole tõstmist. Sel juhul viiakse kaup vastava kategooria loendi ülemisse ossa. Teenus ei pikenda kuulutuse avaldamisaega.
  9. Ühes kuulutuses võib olla ainult üks pärl ühe hinna eest ilma lisatingimusteta.
  10. Kuulutustes, mis avaldatakse jaotises „Komplektid“, võib olla ainult üks komplekt ühe koondhinna eest. Iga kauba hinda eraldi ei ole kuulutuse tekstis lubatud avaldada. Kaupu, mida on plaanis müüa igaüht eraldi oma hinna eest, ei ole lubatud lisada jaotisesse „Komplektid“.
  11. Jaotisesse „Käsitöö“ võib lisada ainult käsitööesemeid, mille on valmistanud profiili kasutaja ise. Ühes kuulutuses võivad olla ainult ühte liiki käsitööesemed ühes hinnakategoorias. Ühes kuulutuses ei tohi olla erinevaid käsitööesemeid eri hindadega. Kuulutuses, mis avaldatakse jaotises „Käsitöö“, ei tohi olla tööstuslikku masstoodangut. Kuulutuse pärli hind tuleb avaldada korrektselt.
  12. Jaotisesse „Istikud” võib lisada ainult selliseid istikuid, mille profiili kasutaja on ise kasvatanud. Ühes kuulutuses võivad olla ainult ühte liiki istikud ühes hinnakategoorias. Ühes kuulutuses ei tohi olla eri liiki istikuid eri hindadega. Kuulutuses, mis avaldatakse jaotises „Istikud“, ei tohi olla taimekasvanduste masstoodangut.
  13. Jaotisesse „Toataimed” võib lisada ainult selliseid toataimi, mille profiili kasutaja on ise kasvatanud. Ühes kuulutuses võivad olla ainult ühte liiki toataimed ühes hinnakategoorias. Ühes kuulutuses ei tohi olla eri liiki toataimi eri hindadega. Kuulutuses, mis avaldatakse jaotises „Toataimed“, ei tohi olla masstoodangut.
  14. Kuulutuse sisestamisel tuleb korrektselt täita kõik väljad, et anda kaubast täpne ettekujutus. Kuulutuse võib lisada ainult sellele vastavasse kategooriasse.
  15. Kuulutuse sisestamisel tuleb kindlasti esitada kauba korrektne hind. Hind peab olema lõplik, ilma mis tahes lisatingimusteta.
  16. Kuulutuse sisestamisel tuleb lisada vähemalt üks foto. Ühe kauba kohta saab lisada maksimaalselt viis fotot. Foto peab olema hea kvaliteediga ning vastama kuulutuse sisule ja portaali tingimustele.
  17. Kuulutuse avaldamisajal on võimalik vahetada kauba foto välja parema kvaliteediga foto vastu. Esitatud fotode vahetamise taotluse läbivaatamine võib tööpäeviti võtta aega kuni 24 tundi.
  18. Kui tuvastatakse, et fotodel on kujutatud teine kaup, siis keeldutakse fotode vahetamisest. Kui tuvastatakse, et kuulutuse sisu püütakse muuta, siis keeldutakse fotode vahetamisest.
  19. Kui kuulutus on esitatud rikkumistega, näiteks esimene foto on internetist, selfi, udune, kollaaž jne, on portaali administraatoril õigus vastavalt oma äranägemisele, sealhulgas ilma eelneva hoiatuseta, viia esimesele kohale tingimustele vastav foto ja see fikseerida. Fikseeritud fotot ei saa teisele kohale viia ega kustutada, taotledes foto vahetamist.
  20. Kuulutus tuleb vormistada ja esitada vastavalt järgmistele reeglitele:
   1. esimesel fotol peab olema kaup, mida kirjeldatakse kuulutuse tekstis;
   2. esimesel fotol peab olema kujutatud reaalne kaup. Fotod ei tohi olla kataloogidest ega leitud internetist;
   3. kuulutuse esimesel fotol peab kaup olema hästi nähtav riidepuule riputatult või neutraalsele taustale laiali laotatult või selle ette asetatult;
   4. kuulutuse esimesel fotol võib kaup olla inimesel seljas, kuid foto ei tohi olla selfi ega peeglist tehtud;
   5. selfit võib kasutada ainult täiendava demonstreerimisvahendina;
   6. esimene foto ei tohi olla kollaaž;
   7. teiste portaalide või ettevõtete logodega fotot ei ole lubatud portaalis avaldada;
   8. kuvatõmmistena tehtud fotod (inglise keeles print screen) ei ole lubatud;
   9. kontaktandmete või aadressidega fotod ei ole lubatud;
   10. kuulutuse tekstis ei tohi olla linki teisele kuulutusele, reklaamile või veebisaidile.
  21. Kuulutuse avaldamisega võtab kasutaja endale oma kuulutuse sisu ja teabe õigsuse eest täieliku vastutuse.
  22. Nõuetele mittevastavad kuulutused teisaldatakse õigesse kategooriasse, redigeeritakse või desaktiveeritakse, paludes teha parandused.
  23. Portaali administraatoril on õigus redigeerida kuulutuse sisu, seda teisaldada või kustutada oma tegevuse põhjuseid selgitamata.
  24. Portaalil on õigus kuulutus ilma eelneva hoiatuseta peatada, kui:
   1. kuulutus ei vasta kuulutuste vormistamise reeglitele;
   2. kuulutus on seotud äritegevusega;
   3. kuulutuses pakutavat kaupa renditakse välja;
   4. kuulutuses pakutakse võimalust kasutada teenust;
   5. kuulutuse kohta on saadud mitu põhjendatud kaebust;
   6. kuulutusele on lisatud ebakvaliteetsed fotod;
   7. kuulutuses on maha vaikitud oluline teave, näiteks kauba autentsus, defektid, seisund jne;
   8. kuulutus sisaldab rohkem kui üht kaupa;
   9. kuulutus sisaldab mitut kaupa ja igaühe kohta on märgitud oma hind;
   10. jaotisesse „Komplektid“ lisatud kuulutus sisaldab mitut komplekti ja iga komplekti ja/või kauba kohta on märgitud oma hind;
   11. jaotisesse „Käsitöö“ lisatud kuulutus sisaldab mitut käsitööeset, millest igaüks on oma hinnakategoorias;
   12. jaotisesse „Istikud“ lisatud kuulutus sisaldab mitut istikut, millest igaüks on oma hinnakategoorias;
   13. jaotisesse „Toataimed“ lisatud kuulutus sisaldab mitut toataime, millest igaüks on oma hinnakategoorias;
   14. kuulutus sisaldab kooskõlastamata reklaami;
   15. kuulutuses müüakse ravimeid, toidulisandeid jne;
   16. kuulutuses müüakse aktsiisimaksuga maksustatud kaupu;
   17. kuulutuses müüakse suitsetamisvahendeid ja nende komponente;
   18. kuulutuses müüakse relvi või ohtlikke ja kahjulikke aineid;
   19. kuulutuses müüakse kaupu, mille müümine on keelatud;
   20. kuulutus ei vasta portaali temaatikale;
   21. kuulutuses on kirjas, et kaupa otsitakse sooviga seda osta.
  25. Peatatud kuulutus läheb arhiivi ning seda saab tingimustele vastavaks parandada ja uuesti esitada 90 päeva jooksul alates desaktiveerimise hetkest. Selle aja möödumisel kuulutus kustutatakse.
  26. Peatatud kuulutust saab parandada ja uuesti kontrollimiseks esitada kolm korda. Kui kuulutus esitatakse mitu korda reeglite rikkumistega, siis desaktiveeritakse see pöördumatult.
  27. Uuesti esitatud peatatud kuulutuste läbivaatamine võib võtta aega kuni 48 tundi.
  28. Peatatud kuulutustel, mis on koos parandustega uuesti esitatud ja kinnitatud, võivad edasise parandamise võimalused olla piiratud. Esimene foto võib olla fikseeritud. Fikseeritud fotot ei saa teisele kohale viia ega kustutada, taotledes foto vahetamist.
  29. Kui kasutaja kuulutus on peatatud, ei hüvitata sellele portaali kasutajale mingeid kahjusid ega tagastata makseid, mis on sooritatud seoses portaalis kasutatavate tasuliste teenustega.
  30. Kui kasutaja kuulutus desaktiveeritakse pöördumatult, ei hüvitata sellele portaali kasutajale mingeid kahjusid ega tagastata makseid, mis on sooritatud seoses portaalis kasutatavate tasuliste teenustega.
 4. Tehingu hindamine
  1. Portaali kaudu sõlmitud tehingu kohta saab jätta tagasisidet. Tehingut saab hinnata viiepallisüsteemis, milles üks tärn tähendab „väga halba“ ja viis tärni „suurepärast“. Tagasisidele saab lisada fotosid.
  2. Tagasisidet saab jätta 3 päeva pärast sooviavalduse saamist või saatmist, samuti hetkel, kui kaup märgitakse müüduks.
  3. Tagasiside tuleb jätta pärast seda, kui on aset leidnud reaalne tehing. Aset mitte leidnud tehingu kohta jäetud tagasiside võidakse kustutada.
  4. Tagasisidet võib jätta alustatud, kuid lõpule viimata tehingu kohta, kui ostja on öelnud, et kandis raha üle, kuid seda pole tegelikult aset leidnud.
  5. Tagasiside võib jätta alustatud, kuid lõpule viimata tehingu kohta, kui lepiti kokku kohtumine, kuid üks pooltest ei ilmunud kohale ega teatanud sellest õigeaegselt.
  6. Negatiivse tagasiside korral tuleb lisada selgitus tehingu ja/või kauba kohta. Selgituse puudumisel võidakse tagasiside kustutada.
  7. Negatiivne tagasiside selle kohta, et kasutaja ei vasta sõnumitele või ei müü kaupa, kustutatakse ära. Portaali kasutajad ei ole kohustatud vastama kõigile sõnumitele ja müüjal on õigus valida ise oma pakutavale kaubale ostja.
  8. Negatiivne tagasiside selle kohta, et kasutaja lubab kauba osta, kuid seda ei ole reaalselt aset leidnud, kustutatakse ära.
  9. Kui tehingu seisundiks ei ole määratud „Müüdud“ või kui müüja ei ole märkinud ära kauba ostjat, läheb kuulutus arhiivi. Tagasiside jätmise võimalus aktiveerub mõne päeva jooksul. Antud tagasiside saadetakse kontrollimisele. Kui tagasiside vastab tingimustele, kinnitatakse see tööpäeviti 24 tunni jooksul.
  10. Kui tagasiside sisaldab eraisikute andmeid, võidakse seda redigeerida (eraisiku andmed kustutada) või tagasiside kustutada, kui redigeerimine ei ole võimalik.
  11. Kui tagasisides on tehingut hinnatud jämeda sõnakasutusega, võidakse seda redigeerida (jämedad sõnad kustutada) või tagasiside kustutada.
  12. Kooskõlas tingimustega jäetud tagasisidet ei kustutata.
  13. Kui tagasiside tundub ebatäpne, võib selle saaja lisada kommentaari selle kohta, kuidas tema olukorda näeb.
  14. Sõlmitud tehingu kohta saab tagasisidet jätta 90 päeva jooksul alates hetkest, mil kaup on märgitud müüduks.
  15. Tagasisidet saab parandada 30 päeva jooksul pärast selle jätmist.
 5. Foorumi üldised siduvad tingimused
  1. Foorumis postitusi kirjutades ja aruteludes osaledes tuleb järgida eetikanorme ja viisakusreegleid. Halvustav või ebatolerantne käitumine foorumi teiste osaliste suhtes on keelatud.
  2. Portaali kasutajal on lubatud jagada foorumis oma seisukohti portaali kasutamistingimusi järgides. Kasutaja seisukoht võib administraatori omast erineda.
  3. Foorumipostituse autor võtab endale oma postituse sisu ja teabe õigsuse eest täieliku vastutuse.
  4. Foorumit administreeritakse. Portaali administraator jätab endale õiguse eemaldada foorumist postitused, mis:
   1. sisaldavad reklaami (sealhulgas enesereklaami);
   2. kujutavad endast müügikuulutust;
   3. kujutavad endast pakkumist kasutada teenust;
   4. sisaldavad eraisikut identifitseerivat teavet.
  5. Portaali administraator jätab endale õiguse sulgeda kommentaaride lisamine neile postitustele, milles algatatud teema on lahendatud ja/või mille juures ei ole viimase kahe kuu jooksul toimunud aktiivset arutelu.
  6. Portaali kasutaja profiili sulgemine ei mõjuta foorumis avaldatud postitusi.
 6. Saadetised
  1. Portaali kasutajatel on võimalik portaalis kasutada saatmisteenust.
  2. Saatmisteenust osutavad kulleriteenuse osutajad.
  3. Teavet saadetise seisundi kohta annavad kulleriteenuse osutajad.
  4. Saatmise teenustasu sõltub kulleriteenuse osutajast. Hinnad võivad muutuda. Saadetise hinda kuvatakse siis, kui valida „Vormista saadetis“.
  5. Saatmise teenustasu on pakiautomaadi kõigi kapisuuruste korral sama. Kulleriteenuse osutaja määratud saadetise maksimaalseid mõõtmeid ja massi kuvatakse enne teenuse tellimist.
  6. Soetatud saatmisteenuse koodi kehtivusaega kuvatakse enne teenuse tellimist.
  7. Saatmisteenust saab vormistada ainult nende kuulutuste jaoks, millel on aktiivne ostja sooviavaldus.
  8. Kui kuulutuse seisundiks on määratud „Müüdud“, saab saatmisteenust vormistada 10 päeva jooksul.
  9. Vormistatud saadetise saaja telefoninumbrit ja/või aadressi ei saa parandada.
  10. Tellitud, kuid kasutamata saatmisteenuse saab tühistada portaali administraatoriga ühendust võttes. Kui saatmisteenust on juba hakatud kasutama, ei saa seda enam tühistada.
 7. Kaugleping
  1. Need tingimused (edaspidi: tingimused) kujutavad endast SIA MUDIA ja teenuse ostja (edaspidi: kasutaja) vahelist lepingut.
  2. Portaali hoiab töös ja administreerib SIA MUDIA, registrikood LV40103723417, juriidiline aadress: Rīga, Elizabetes 7 - 21, LV-1010, Latvija (edaspidi: AndeleMandele).
  3. AndeleMandele tagab infoühiskonna teenuste osutamise portaalis www.AndeleMandele (edaspidi: portaal).
  4. Kasutaja saab portaalis pakutavaid teenuseid kasutada pärast seda, kui ta on tingimustega nõustunud ja tasunud teenuse eest ettemaksu. Iga teenuse hind on esitatud selle kirjelduse juures. Kõik hinnad on väljendatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu, välja arvatud juhul, kui teenuse kirjelduses on öeldud teisiti.
  5. Kasutaja saab teenuse eest tasuda, valides ühe portaalis pakutavatest kaugmakseviisidest. AndeleMandele tagab kasutajale teenuse kasutamise võimaluse kohe pärast makse kinnitamist, välja arvatud juhul, kui teenuse kirjelduses on öeldud teisiti.
  6. Kasutaja ei saa kasutada taganemisõigust, kui ta on hakanud teenust kasutama, sest kaugleping on sõlmitud digitaalse sisu tarnimise kohta, mida ei tarnita eraldi andmekandjal.
  7. Teenuse eest tasumine tähendab teenuse tellimise fakti ja kasutaja mittetagasivõetavat nõustumist tingimustega.
  8. Tingimusi ei salvestata, kuid need on saadaval enne ostu kinnitamist, samuti on need saadaval portaalis.
  9. Tingimused on siduvad koos muu teenuse kohta esitatud teabe ja teiste portaali kasutamistingimustega. Need tingimused jõustuvad siis, kui kasutaja on teenuse eest tasunud.
  10. AndeleMandele omab õigust tingimusi mis tahes ajal vastavalt oma äranägemisele muuta ja täiendada. Muudatused jõustuvad siis, kui need avaldatakse portaalis.
 8. Privaatsuspõhimõtted
  1. Nendes tingimustes on kirjeldatud korda, vastavalt millele SIA MUDIA (edaspidi: portaal) töötleb isikuandmeid.
  2. Neid tingimusi rakendatakse siis, kui portaali kasutaja kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada portaali osutatavaid teenuseid või on muul viisil seotud portaali osutatavate teenustega, sealhulgas enne nende tingimuste jõustumist kasutajaga loodud suhete korral.
  3. Portaalis registreerumiseks tuleb luua oma profiil. Registreerumine toimub ühismeediaportaalide Draugiem.lv, Facebook.com, Google ID ja/või Apple ID profiilide „passide“ või e-posti aadressi abil. Edaspidi kasutatakse portaali sisselogimiseks üht või mitut portaaliga seotud sisselogimisvahendit. Enne registreerumist tuleb sisestada enda põhilised andmed, näiteks ees- ja perekonnanimi, sugu ja e-posti aadress.
  4. Pärast profiili loomist võib kasutaja jaotises „Minu andmed“ sisestada lisateavet, näiteks oma profiili kirjelduse, samuti saab ta muuta profiili kasutajanime ja muid andmeid ning profiilipilti.
  5. Portaal kasutab küpsiseid, et pidada meeles, kas olete juba selle portaali küpsiste kasutamisega nõustunud ning samuti oma kasutajatele portaali kasutamisel isikupärastatuma kogemuse (huvidele vastavat sisu ja reklaame) pakkumiseks. Küpsiseid on võimalik kontrollida ja soovi korral kustutada. Lisateabega saate tutvuda siin: aboutcookies.org. Kasuraja võib oma arvutist kõik küpsised kustutada ning suurem osa veebibrausereid võimaldavad küpsiste blokeerimist. Kui olete varem küpsiste kasutamisega nõustunud, aga soovite selle tagasi võtta, vajutage siin.
  6. Portaal saab teavet seadmete kohta, mille kaudu kasutaja loob portaalile juurdepääsu (näiteks seadme liik, operatsioonisüsteem, veebibrauser, IP-aadress).
  7. Portaalis pakutavate teenuste eest tasumisel töödeldakse nende tehingutega seotud andmeid.
  8. Portaal suhtleb portaali kasutajaga kasutaja sisestatud kontaktandmeid – e-posti aadressi – kasutades.
  9. Kui kasutaja avaldab soovi tellida portaali uudiseid sündmuste kohta, kasutab portaal informatiivsete e-kirjade saatmiseks kasutaja e-posti aadressi. Kasutaja saab neid informatiivseid e-kirju tellida registreerimislehel või jaotises „Minu andmed ja seaded / Teated“. Kasutaja võib igal ajal uudiste tellimisest loobuda (vt jaotist „Minu andmed ja seaded / Teated“).
  10. Kui kasutaja avaldab soovi saada e-kirju portaalis aset leidva kohta, kasutab portaal informatiivsete e-kirjade saatmiseks kasutaja e-posti aadressi. Kasutaja saab neid informatiivseid e-kirju tellida jaotises „Minu andmed ja seaded / Teated“. Kasutaja võib igal ajal teavituste saamisest loobuda (vt jaotist „Minu andmed ja seaded / Teated“).
  11. Portaal töötleb kasutaja sisestatud isikuandmeid ja muud teavet:
   1. portaalis teenuste pakkumiseks ja nende paremaks muutmiseks;
   2. pakkumiste isikustamiseks ja reklaami tõhususe hindamiseks;
   3. isiku kontrollimiseks ja profiili ebaseadusliku kasutamise vältimiseks, samuti turvalise keskkonna tagamiseks portaalis;
   4. teiste kasutajate huvide kaitsmiseks (näiteks kui portaali kasutatakse ebaseaduslikeks toiminguteks).
  12. Portaali kasutaja sisestatud andmed ja profiilil olev sisu on avalikult juurdepääsetavad kõigile teistele portaali kasutajatele ning piiratud mahus ka kolmandatele isikutele.
  13. Portaalis on võimalik otsida teisi kasutajaid. Kasutajad saavad vaadata teiste kasutajate profiilil olevaid andmeid ja sisu. Kasutajad saavad teiste kasutajate profiili jälgida.
  14. Portaali kasutaja profiilil avaldatud sisu saab vaadata nii arvutis kui ka nutiseadmetes, seetõttu võidakse seda sisu portaali, veebibrauserite või seadmete pakutavaid võimalusi kasutades nimetatud seadmetesse salvestada. Kasutaja peab lisama ainult sellist sisu, mida võivad näha teised kasutajad.
  15. Portaal võib töödelda isikustamata teavet, näiteks portaali kasutajate arvu kohta.
  16. Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras, näiteks siis, kui portaal on saanud päringu õiguskaitseasutuselt või soovib teatada ebaseaduslikust tegevusest.
  17. Kasutaja andmeid võidakse piiratud mahus edastada kulleriteenuse osutajatele, kui portaali kasutaja – müüja – vormistab portaalis saatmisteenuseid. Andmete esitamine on saatmisteenuse kasutamise eeltingimus.
  18. Kasutaja andmeid võidakse piiratud mahus edastada kulleriteenuse osutajatele, kui portaali kasutaja – ostja – jaoks valmistatakse portaalis ette saatmisteenus. Andmete esitamine on saatmisteenuse kasutamise eeltingimus. Kui kasutaja ei soovi, et talle mõeldud saadetis vormistataks portaali kaudu, peab saadetise saaja võtma ühendust portaali administraatoriga ning paluma saadetis tühistada ja andmed kustutada. Kui saatmisteenust on juba hakatud kasutama, ei saa seda enam tühistada ega andmeid kustutada.
  19. Isikuandmete esitamine on profiili loomise ja teenuste kasutamise eeltingimus.
  20. Kasutajal on õigus valida oma profiili privaatsuse aste ja seda muuta jaotises „Minu andmed“ (parandada või kustutada profiilil kuvatavaid andmeid ja sisu), välja arvatud juhul, kui profiilil on tuvastatud ebaseaduslikke toiminguid. Sellisel juhul antakse teiste kasutajate huvide kaitsmiseks kasutaja profiili kohta avalik hoiatus ja profiilil avaldatud andmete redigeerimine on piiratud.
  21. Portaali kasutajal on õigus mis tahes hetkel peatada oma profiili toimimine, sulgedes või desaktiveerides selle. Pärast profiili sulgemist ei ole profiilil olev teave enam avalikult kättesaadav, kuid see jääb andmebaasi alles ja seda saab taastada.
  22. Pärast profiili sulgemist ja teabe kustutamist profiililt ei ole see enam teistele kasutajatele nähtav. Profiili e-posti aadressi säilitatakse portaali andmebaasis, et olemasolevate andmetega ei saaks luua uut profiili.
  23. Pärast profiili sulgemist ja teabe kustutamist profiililt ei ole see enam teistele kasutajatele nähtav. Profiili sisselogimisvahendite andmeid säilitatakse portaali andmebaasis, et olemasolevate andmetega ei saaks luua uut profiili.
  24. Portaali külastamisel kuvatakse kasutajale teave küpsiste kasutamise kohta. Selle teate sulgemisega kinnitab vastava seadme kasutaja, et on tutvunud teabega küpsiste kohta ja nõustub sellega. Soovi korral on küpsiseid võimalik hallata ja kustutada. Osades veebibrauserites saab küpsiste seadmesse salvestamise keelata. Sel juhul peab kasutaja seadeid käsitsi kohandama iga kord, kui ta portaali külastab, seejuures ei pruugi kõik teenused ja funktsioonid toimida.
 9. Konto kustutamine
  1. Portaalist oma kasutajakonto kustutamiseks tuleb minna jaotisesse „Minu andmed ja seaded“ ja otsida linki „Sulge profiil“. Pärast profiili sulgemist kasutajaprofiil kustutatakse ja see ei ole enam avalikult kättesaadav. Profiili saab sulgeda portaali täisversioonis veebibrauserit kasutades.